Předmět je určen pro všechny studenty, kteří si potřebují dostudovat základní matematické a fyzikální předpoklady pro studium na technické vysoké škole. Obsah je zvolen tak, aby postačil k pochopení a zvládnutí problematik v navazujících předmětech. V případě, že si student daný předmět nezvolí a nikdy neměl možnost si tyto základy doplnit, bude vystaven riziku nepochopení následných problematik v navazujících předmětech, ve kterých není brán na toto zřetel. Jedná se o základy diferenciálního počtu, maticové algebry, integrálního počtu, komplexní proměnné a též problematiku základních fyzikálních zákonů aplikovaných v reálném životě.

Základní metody číslicového zpracování signálů
Předmět se zabývá  popisem a zpracováním nejdůležitějších biologických signálů, zejména neurofyziologických . U jednotlivých signálů jsou studovány způsoby jejich vzniku, snímání a jejich nejzákladnější vlastnosti nutné pro diagnostiku. Obsahem předmětu jsou metody zpracování, analýzy a vyhodnocování biosignálů v časové i frekvenční oblasti. Bude pojednáno o využití metod spektrální analýzy, umělé inteligence a vizualizaci výsledků.

Kurs byl inovován za podpory FRVŠ. Ke každému tématu jsou k dispozici eLearningové simulační programy ke stažení a videosekvence z práce v neurofyziologických laboratoří.